Klachten- en geschillenregeling

U bent ontevreden. Wat nu?

Een goede relatie tussen u en uw arts is belangrijk. Dokter Mackenzie doet er dan ook alles aan u op uw gemak te stellen en behandelt u zo professioneel en persoonlijk mogelijk. Helaas kunnen er altijd dingen gebeuren die uw relatie met uw arts verstoren. Om dit op te lossen, kunt u meerdere dingen doen.

Met wie bespreekt u uw probleem? Waar kunt u terecht als u er niet uitkomt en wat wordt er gedaan met uw klacht? Hierbij krijgt u antwoord op deze vragen.

Bespreek uw klacht

Probeer eerst in een persoonlijk gesprek met dokter Mackenzie het probleem te bespreken. Uw klacht bespreken en van meerdere kanten bekijken, lost uw probleem hopelijk naar tevredenheid op.

 

Lukt dit niet, dan brengt de Mackenzie Kliniek u in contact met de klachtenfunctionaris van DOKh. DOKh is een erkende, landelijke instantie in de artsenzorg, waar u terecht kunt voor onafhankelijke behandeling van klachten en geschillen.

Klachtopvang bij DOKh

De klachtenfunctionaris bij DOKh vangt uw klacht op en gaat met u in gesprek. De klachtenfunctionaris ondersteunt u gedurende het traject. U kunt hier terecht met uw vragen, u krijgt advies en zonodig hulp bij het schriftelijk formuleren van de klacht. Als uw klacht helder is, gaat u samen met de klachtenfunctionaris aan de slag om naar een oplossing te zoeken. De eerste optie die meestal gekozen wordt, is klachtbemiddeling. U kunt bij uw klachtenfunctionaris aangeven of u hiervoor open staat.

Klachtbemiddeling

Veel klachten kunnen opgelost worden in een gesprek waarbij ook een onpartijdige bemiddelaar aan tafel zit. Als zowel u als dokter Mackenzie aangeven dat bemiddeling gewenst is, dan volgt binnen twee weken een eerste bemiddelingsgesprek. De klachtenfunctionaris treedt op als bemiddelaar. Tijdens de bemiddelingsgesprekken krijgen u en dokter Mackenzie de gelegenheid toelichting te geven. Als het begrip over en weer groeit, ontstaat vaak weer een werkbare situatie. Het uiteindelijke doel van de bemiddeling is de relatie tussen u beiden te herstellen.

Spelregels bij klachtenbehandeling
  • Hulp van de klachtenfunctionaris, de klachtbemiddeling en klachtbehandeling zijn voor u kosteloos.
  • Bemiddeling is pas geslaagd als beide partijen het hier over eens zijn.
  • Bij bemiddeling wordt uitgegaan van wederzijds respect en vertrouwen.
  • Alle betrokkenen in het traject gaan uiterst zorgvuldig om met uw privacy en hebben een geheimhoudingsplicht.
  • De volledige klachtenregeling is te downloaden op www.dokh.nl.
Komt u er samen met de klachtenfunctionaris niet uit?

Komt u er, ondanks de bemiddelingsgesprekken, niet uit? Dan ondersteunt de klachtenfunctionaris u bij een eventuele volgende stap. Uw klacht wordt dan een geschil.

Gegevens en reglementen DOKh

Stichting DOKh

Afdeling Klachten en Geschillen

Robijnstraat 6

1812 RB  ALKMAAR

Tel: 072-520 83 25 (dagelijks van 9.00-15.00 uur)

E-mail: klachtenengeschillen@dokh.nl

Website: www.dokh.nl

 

Voor meer informatie, download de volgende regelingen:

Reglement Klachtenregeling

Protocol Klachtbemiddeling