Privacyverklaring

Mackenzie Kliniek gebruikt cliëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Mackenzie Kliniek deelt cliëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Mackenzie Kliniek bewaart cliënten gegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Mackenzie Kliniek houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen cliënten gegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Mackenzie Kliniek vraagt toestemming aan de cliënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Mackenzie Kliniek informeert cliënten over de rechten van de cliënten ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Mackenzie Kliniek informeert haar cliënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Mackenzie Kliniek informeert cliënten indien Mackenzie Kliniek bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.